Rugzakkatern

Dit katern is ontwikkeld voor leerlingen die meer zorg nodig hebben. Het is bedoeld voor de groep kinderen die extra duidelijkheid en structuur nodig hebben. Juist voor deze kinderen is de overgang naar het voortgezet onderwijs een grote verandering. Dit roept onzekerheid en vaak verwarring op. Deze leerlingen hebben extra moeite met het verlies van de vaste structuren van hun oude school en de veiligheid van de groep, waarin ze vaak al jarenlang gewend zijn.

Het Rugzakkatern geeft veel thema's die van belang zijn voor zorgleerlingen. Veel van deze leerlingen zijn niet gemotiveerd om te leren of huiswerk te maken als zij het nut daarvan niet zien. Als ze de verklaringen krijgen van waarom er leerplicht is, waarom er leerstof thuis moet worden verwerkt, e.d. dan neemt dat belemmeringen weg. In de inhoudsopgave staan de thema's die aan de orde kunnen komen.

Het is nodig dat de begeleider kennis heeft genomen van de achtergronden van de aanpak zoals de Handleiding voor jezelf die biedt. Daarin voorziet het Begeleiderboek van de Handleiding voor jezelf. Daarin wordt uitgelegd wat psycho-educatie is en in het bijzonder wat de achtergronden en rode draad van de methode zijn. Het Rugzakkatern vervangt niet de Handleiding voor Jezelf Deel 2. Deze is speciaal ontwikkeld voor zorgleerlingen en bevat een groter aanbod van thema's. De thema's in het Rugzakkatern zijn een selectie en zijn ook niet gelijk aan die uit Deel 2, maar hebben wel het onderwerp gemeen.

Voor leerlingen met een Leerling Gebonden Financiering is het raadzaam Deel 2 voor jongeren te gebruiken, omwille van de volledigheid.

Het vraagt inzicht en kennis van de achtergronden van de methode om de leerling optimaal te kunnen begeleiden. De methode is om dezelfde reden niet gemaakt om met groepen te gebruiken, maar voor één op één situaties met een vaste deskundige begeleider. Onze cursussen voorzien in vergroting van uw deskundigheid in het gebruik van de Handleiding voor Jezelf met alle huidige uitgaven.
Er is een vergrootte versie beschikbaar op A3 formaat voor personen met dyslexie of een visuele beperking.

Ga terug