Globaal advies kinderen basisonderwijs

U kent als begeleider of ouder uw kind goed. Daarom bepaalt u zelf het beste welke ontwikkelingsleeftijd uw kind heeft. Daarna kiest u het deel van de methode dat daarbij past. De aangegeven leeftijden zijn gemiddelden. In groep 7 bv. begint u bij stap 3.
Voor goed ontwikkelde leerlingen uit groep 8 kan soms al het   Brugklaskatern of Hoe ik denk en voel Deel 2 worden gebruikt. 

Van veel uitgaven is een vergrote versie beschikbaar op A3 formaat voor personen met dyslexie of een visuele beperking.

Globaal advies basisonderwijs (leeftijd tot ongeveer 12 jaar):

 • Voor groepen en klassen:  ROUTEPLAN, digitale en      interactieve methode voor sociaal-emotionele vorming.
 • Voor individuele begeleiding:
 1. EEN START MET GEVOELENS deel 1 met het GROOT VOORLEESBOEK van DE WERELD VAN OEK EN POEK >5 jaar
 2. PRAATBOEK en WERKBOEKJE  'HOE IK BEN' > 6-7 jaar
 3. PRAATBOEK en WERKBOEKJE  'HOE IK DENK EN VOEL' deel 1.  >8-9 jaar, samen met EEN START MET GEVOELENS DEEL 2 en de MINICONTAINER.
 4. Daarna pas het KERNBOEK WERKBOEK deel 1
 5. Daarnaast extra: 
  De cd-rom: 'EEN ANDERE WERELD' DEEL 1 voor het thema Anders zijn, hersenwerking, denkproblemen, stoornissen, ed.

Globaal advies jongeren voortgezet onderwijs

 • Voor groepen en klassen:  ROUTEPLAN, digitale en      interactieve methode voor sociaal-emotionele vorming.
 • Voor individuele begeleiding:
 1. Voor het VSO zijn de delen 1 vaker geschikt qua tekst en inhoud,  samen met 'EEN START MET GEVOELENS' deel 2.
 2. PRAATBOEK en WERKBOEKJE 'HOE IK DENK EN VOEL' 2. samen met de MINICONTAINER.
 3. Daarna pas het 'KERNBOEK WERKBOEK' deel 2.         
 • Daarnaast extra:
  De cd-rom: 'EEN ANDERE WERELD' DEEL 2 voor het thema Anders zijn, hersenwerking, denkproblemen, stoornissen, e.d.
 • Hersenkatern 'HERSENEN IN BEDRIJF' deel 2 voor uitleg over de hersenen en functies.
 • 'BRUGKLASKATERN' om de overgang BO-VO makkelijker te maken.
 • Voor groepen en klassen: ROUTEPLAN digitale en interactieve methode voor sociaalemotionele vorming.

  Informatie en eventuele bestelling : Bestellen
  Daar kunt u ook kiezen uit drie startpakketten voor de Basisschool en een voor het Voortgezet Onderwijs.
 • Ik adviseer sterk een Basiscursus te volgen teneinde meer diepgang met kinderen te kunnen bereiken (lees meer): contact VIA


E-mail deze pagina

Begeleidingen

VIA begeleidt
Wij zijn er voor mensen die tijdelijk ondersteuning willen in een bepaalde periode van hun leven. Samen zoeken naar antwoorden op vragen zien we als onze taak.
VIA biedt veel mogelijkheden voor begeleiding:  
- voor kinderen en jongeren individueel
- voor partners in een relatie 
- voor ouders: persoonlijk en opvoedingsgericht
- voor hulpverleners : coaching, deskundigheidsvergroting