Oorzaken

VIA - OorzakenOpvallend of ‘moeilijk’ gedrag heeft oorzaken
Er zit een logica achter. Het is geen toeval.
De oorzaken kunnen op veel gebieden liggen: in de aanleg en het karakter van uw kind, in de omstandigheden op school, in de buurt, of thuis.
Misschien is er iets veranderd, waardoor uw kind zich niet gelukkig voelt, op zijn tenen moet lopen om aan hoge eisen te voldoen, enz.
Er kunnen pesterijen zijn, verlies van dierbaren, nieuwe leraren, ruzie op de club, enz. Er kan sprake zijn van dyslexie of andere leerproblemen.
 
Er kan een medische of psychologische oorzaak zijn, haperingen in de ontwikkeling, zowel op sociaal als emotioneel gebied.

Signalen serieus nemen

Als deze signalen duidelijk zijn, dienen ze ook serieus genomen te worden. Een signaal verwijst immers naar een onderliggende oorzaak. Daar moet begeleiding op zijn gericht en niet alleen op het bestrijden van symptomen, van ‘moeilijk’ gedrag. Het is onze taak deze op te sporen en door intensieve begeleiding het omgaan hiermee te verbeteren.


E-mail deze pagina

Pubers

Pubers De puberteit is een verwarrende tijd. De hormonen veroorzaken grote veranderingen. Door hun onvolwassen brein hebben juist pubers veel steun en uitleg nodig. Daar zitten ze alleen niet op te wachten. 
Steun nodig? < klik hier

Wat is moeilijk gedrag?

Ik vind jou een moeilijk persoon, een ander juist niet. Moeilijk is een rekbaar begrip en persoonlijk gekleurd. Het is afhankelijk van de lastige persoon: wat doet die? Het is afhankelijk van wie het zegt: de eigen normen en waarden. Lees verder