Relatie-begeleiding


Relatie
Twee mensen gaan met de beste bedoelingen samenwonen. Ze kiezen bewust voor elkaar. Ze zoeken geluk, ze zweven in het begin vaak op roze wolken. De werkelijkheid geeft teleurstelling en een realitischer kijk op de partner. Een mens heeft niet alleen leuke kanten.

VIA heeft veel ervaring met relatie en communicatie: het bewustworden en verdiepen van relatie.
VIA helpt te kijken naar de verschillen tussen partners, maar ook naar wat hen bindt.
VIA helpt bij de verbetering van de communicatie.

Opvoeden en relatie: een verschillende aanpak
Vrouwen en mannen reageren vaak verschillend  op situaties. Dat gebeurt ook bij de opvoeding.
In grote lijnen zorgen deze verschillen in denken en handelen regelmatig voor verwijdering tussen partners. 
Afstemming van opvoeding, begrijpen van elkaars standpunten is belangrijk om een goede strategie te kiezen, zeker bij pubers.
VIA helpt hierbij. E-mail deze pagina

Dichter bij elkaar

Dichter bij elkaar
Mensen verlangen naar geborgenheid en veiligheid. We zoeken elkaar op om die reden. VIA heeft meer dan dertig jaar ervaring met begeleiding van echtparen, samenwonenden en alleengaanden. Verdieping van de relatie en communicatie is het doel. 


Realistisch zijn
Dat geldt ook voor een relatie. Ken elkaars talenten en gebreken. 
Ontdek hoe je zelf kijkt, oordeelt, veroordeelt. 
Verschillend zijn is lastig, maar geeft ook kansen!