Cursussen en workshops

Cursussen bij VIA:

 1. Passend onderwijs
 2. Psycho-educatie en Handleiding voor Jezelf
 3. Oudercursus
 4. Origineel of namaak?

1. Passend onderwijs: deskundigheidvergroting, bijscholing van teams

Met alle bezuinigingen wordt van scholen verwacht dat ze passend onderwijs gaan geven aan zorgleerlingen. In veel gevallen wordt de ondersteuning van buitenaf minder. Er wordt een groter en breder beroep gedaan op de deskundigheid binnen teams.

Ondergetekende heeft de methode Handleiding voor Jezelf ontwikkeld. Dat is een praktische methode voor de individuele begeleiding van zorgleerlingen. De methode bevat echter ook onderdelen die geschikt zijn voor groepen.

Mijn methode steunt op een visie, die zich in de loop van mijn onderwijsloopbaan heeft ontwikkeld en zich in de praktijk heeft bewezen. Gedragsdeskundigen en leerkrachten die al op cursus zijn geweest zeggen met vernieuwd enthousiasme en meer zelfzekerheid om te kunnen gaan met kinderen bij wie de gemiddelde pedagogische aanpak niet goed werkt. Voor teams zijn er ook mogelijkheden een nieuwe kijk te verkrijgen op ‘moeilijk gedrag’. Dat kan op een studiedag of op dagdelen, aangepast aan uw organisatie en wensen.

Er komt opnieuw veel op onderwijsgevenden af de komende tijd. Dat geeft vaak spanning bij leerkrachten en begeleiders. Ik hoor vaker verzuchtingen hoe dat alles aan te kunnen. Doel van de cursus is: verminderen van stress en meer plezier in het lesgeven aan ‘moeilijke’ kinderen.

Onderwijsgevenden hebben meer dan genoeg hart voor kinderen.

Vaker ontbreekt het aan kennis, de samenhang ervan en inzichten waardoor er onmacht groeit en uiteindelijk handelingsverlegenheid. Dat kan veranderen als mensen zich persoonlijk voelen aangesproken, aanwezige en nieuwe kennis verbonden wordt en handvatten voorhanden blijken te zijn. Onderwijsgevenden en kinderen hebben een perspectief nodig, een weg naar een doel, het weten hoe je die weg gaat.

Ik bied mijn lange onderwijs- en begeleidingservaring aan ten behoeve van schoolorganisaties. VIA biedt diverse mogelijkheden voor een cursus op maat aan begeleidingsspecialisten binnen uw organisatie en aan teams.

Indien het u aanspreekt, bekijk ik graag met u samen de mogelijkheden om het onderwijs aan kinderen binnen uw organisatie zo effectief, passend en haalbaar mogelijk te helpen maken. Kinderen verdienen het beste!

Neem a.u.b. contact op via info@viahulp.com of klik voor actuele data en kosten hier.

2 Cursus Psycho-educatie en het gebruik van de methode ‘Handleiding voor Jezelf’

Deze cursus is bedoeld voor begeleiders: leerkrachten, hulpverleners, die werken met kinderen vanaf 6-7 jaar t/m adolescentie. De cursussen ‘Handleiding voor Jezelf‘ bestaan uit:

Bijeenkomst 1: Psycho-educatie Deel 1: Basiscursus Werken met Handleiding voor Jezelf.
Het belangrijkste thema is:

 • Psycho-educatie en de specifieke werkwijze van ondergetekende in de begeleiding- praktijk. Waarom en hoe kinderen begeleiding via psycho-educatie nodig hebben. Hoe begeleid ik effectief? Verder komt aan de orde:
 • De rode draad in de methode, de logische en praktische lijn en de verantwoording hiervan: Welke psychotherapeutische achtergrond ligt ten grondslag aan Handleiding voor Jezelf, welke logica, welke wetenschappelijke onderbouwing?
 • Voor wie is de Handleiding werkzaam, nuttig en effectief?
 • Systeembegeleiding en wat mijn plaats en taak als hulpverlener is.
 • Gebruik van Handleiding voor Jezelf bij stoornissen als ASS, ADHD, NLD en voor kinderen zonder diagnose. Vooral veel praktische voorbeelden en tips hoe de Handleiding voor Jezelf aansluit bij wat kinderen nodig hebben. Enige kennis van stoornissen wordt bekend verondersteld.
 • Opbouw en volgorde van de methode Handleiding voor Jezelf in grote lijnen.
 • Praktische aanpak in grote lijnen: gespreksvoering, opzet van het gesprek, visualisering, mijn houding, enz.

Bijeenkomst 2: Psycho-educatie Deel 2: Workshop Mijn eigen situatie.  Werken aan de hand van mijn eigen casus.

 • De eigen plaats als begeleider, hulpverlener in de communicatie staat centraal.
 • Specifieke aanpak via de Handleiding voor Jezelf: vooral de manier van oplossen, de strategieën die kinderen zouden moeten aanleren, oefenen en hanteren, koppeling aan diverse werkbladen.
 • Beter inzicht verkrijgen in de logica en de lijn van de methode.
 • Invalshoeken zien en oplossingen vinden aan de hand van de eigen praktijk, casus.
 • Werken in de praktijk met Handleiding voor Jezelf, persoonlijke inbreng, intervisie.
 • Het aanreiken van oplossingen voortkomend uit praktische problemen, op bv. scholen.

Bijeenkomst 3: Psycho-educatie Deel 3:
Workshop Mijn gesprekken en moeilijk gedrag

 • Eigen inbreng en specifieke vragen uit de praktijk.
 • Gesprekvoering, verdieping van begeleidende gesprekken. Mijn eigen houding in gesprekken 
 • Verdieping m.b.t. Handleiding voor Jezelf, mijn rol als hulpverlener.

Bijeenkomst 4: Psycho-educatie Deel 4: Coaching

 • U brengt een eigen casus in met een hulpvraag. Dat kan ook een video opname van een gesprek met een leerling, cliënt zijn. Aan de hand hiervan wordt gekeken naar het voeren van gesprekken, welke problemen zich voordoen, welke mogelijkheden er zijn meer diepgang te bereiken. Dit kan individueel of met een klein groepje.
 • De eigen rol als begeleider komt nadrukkelijk aan de orde (cursus op aanvraag).

Psycho-educatie middels de Handleiding voor Jezelf is een praktische manier van werken. Dat vraagt inzicht van de deelnemers in de essentiële voorwaarden en mogelijkheden teneinde succesvol kinderen te kunnen begeleiden.
Het is de bedoeling deze cursus zoveel mogelijk aan te passen aan de specifieke wensen van de deelnemers. Ik ga ervan uit dat u als deelnemer na afloop met meer vertrouwen en plezier de begeleiding van kinderen kunt doen. De cursus wordt gegeven door ondergetekende, auteur van de Handleiding voor Jezelf, die een eigen praktijk voor psycho-educatie heeft in Meijel.

Vier opeenvolgende cursusdelen:
Voor groepen kunt u een offerte aanvragen, aangepast aan uw wensen, eventueel voor cursus op locatie. Individueel: Een cursusdeel duurt ongeveer 5 1/2 uur, van 9.30 uur tot ongeveer 15.00 uur. Er wordt rond het middaguur een heerlijke lunch geserveerd. De kosten bedragen € 165,00 per persoon, per cursusdeel. Als u inschrijft voor drie delen ineens bedraagt het gereduceerde cursusbedrag € 475,00
Er zijn maximaal 10 deelnemers. U kunt nadat u de Deel 1: Basiscursus Psycho-educatie heeft gevolgd desgewenst ook Deel 2: Workshop Casussen Praktijk, Deel 3: Workshop Gesprekstechniek en moeilijk gedrag Praktijk B of Deel 4: Coaching, volgen. Deze delen sluiten qua inhoud op elkaar aan. U ontvangt van elk cursusdeel een certificaat.

Plaats van de cursus:
In principe worden alle cursussen gegeven in Praktijk VIA, Platveld 16, 5768 PV Meijel. Het is een prachtige locatie, waar inspanning en ontspanning hand in hand gaan. U geniet in het middaguur van een heerlijke, luxe lunch. Nadeel is dat de bereikbaarheid per openbaar vervoer minder is. Toch kiezen wij voor deze locatie omwille van de unieke, persoonlijke sfeer. Als u twee cursusdelen wilt volgen is er de mogelijkheid een overnachting te boeken in de omgeving. Dat reduceert de reistijd. Wij kunnen u overnachtingtips geven van andere deelnemers. Op verzoek brengen wij u in contact met deelnemers voor carpooling. Maar bovenal verzorgen wij de cursusdag optimaal, waardoor deelnemers een cursusdag ervaren als een vruchtbare en inspirerende dag, maar vaak ook als een dagje uit.

Op verzoek is het ook mogelijk dat ik op de locatie van uw keuze een cursus geef. De groep moet dan groot genoeg zijn. Een en ander kan in overleg worden afgesproken: neem a.u.b. contact op via contact via of klik voor actuele data en kosten hier

3. Cursus Psycho-educatie voor ouders

Ouders zijn ook welkom op de Basiscursus. In het verleden hebben ouders dat gedaan samen met de persoon die met het kind en Handleiding voor Jezelf ging werken. Dat is eigenlijk ideaal. Ouders kunnen ook apart een cursus krijgen aangeboden op verzoek. De inhoud richt zich dan meer op de opvoedsituaties thuis, in het gezin. Als er een groepje wordt gevormd kan deze speciale cursus voor ouders worden gegeven. VIA heeft vele jaren de cursus kinderen met Autisme Spectrum Stoornis gegeven voor MEE in Venlo en Roermond. U kunt ook deze cursus volgen op aanvraag. Het voordeel is dat wij ons kunnen aanpassen aan uw specifieke vragen.
Begeleiding op maat geldt ook voor onze cursussen.

4. Origineel of namaak

Wat van waarde is wordt vaak gekopieerd uit commerciële overwegingen. Mensen kunnen goede sier maken met het intellectueel eigendom van auteur, designers, kunstenaars. In tijden van bezuinigingen en opheffing van instellingen en diensten worden cursussen aangeboden met een verwijzing naar mij en mijn methode ‘Handleiding voor Jezelf’.

Ik hecht er waarde aan u mede te delen dat ik geen enkele dienst of persoon toestemming heb gegeven mijn naam, die van de methode e.d. te gebruiken.
Bovendien worden de cursussen trendy omschreven als trainingen, hetgeen regelrecht ingaat tegen mijn visie die in mijn cursus wordt uitgelegd.

Train de trainer, train kinderen: dat kan alleen nadat de belangrijke basis is gelegd van een manier van zelfreflectie. Het is mogelijk kinderen trucs aan te leren, maar dat betekent niet dat ze leren omgaan met moeilijke situaties. Kinderen verdienen meer, kinderen verdienen alleen de beste kwaliteit.
Een cursus of begeleiding van kinderen is niet vergelijkbaar met een Rolex-, Gucci-Vuittonkopie of origineel. Deze artikelen worden nagemaakt vanwege de hoge prijzen. Dat speelt niet bij mijn cursussen. Het gaat niet om uiterlijkheden, maar om een kwalitatieve goede inhoud. Het is als drinken uit de heldere bron van een rivier of uit de benedenloop. Er is niemand in Nederland die gecertificeerd is of mijn toestemming heeft mijn cursus Handleiding voor Jezelf te geven.

Helaas ben ik genoodzaakt u op het bovenstaande te wijzen, omwille van de kwaliteit van de hulpverlening juist aan zorgleerlingen en omdat ik mijn naam alleen wil verbinden aan uitgaven en cursussen waar ik zelf achter sta.

René Manders

Auteur Handleiding voor Jezelf
VIA: Praktijk voor Psycho-educatie
Uitgeverij VIAE-mail deze pagina

Impressie cursus locatie

IMG_1795IMG_6620IMG_3699IMG_3700IMG_3697IMG_3678IMG_3704IMG_3709IMG_3767

Inschrijven

Klik hier om u direct in te schrijven voor een van onze cursussen of workshops Inschrijven