Uitgaven

Handleiding voor Jezelf is een serienaam! Ze bestaat uit veel uitgaven. 

Wij bieden ook vergrote uitgaven aan voor personen met dyslexie en visuele beperkingen: formaat A3

Routeplan
Routeplan

Methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

Interactief. Verschillende licenties mogelijk: netwerkversie voor de hele school, onbeperkt aantal pc's tot de versie voor één pc. Voor basisschool (onder-, midden- en bovenbouw) en Voortgezet onderwijs.

Digitale lessen voor uw tablet, digibord, pc, laptop, netwerk.

Digitale interactieve werkbladen.

TamTam navigatiesysteem voor ouders en begeleiders
TamTam   navigatiesysteem voor ouders en begeleiders

Een navigatiesysteem voor ouders en begeleiders.

Een boek met praktische hulp en steun bij de opvoeding van kinderen en jongeren. Bevat de hele visie achter 'Handleiding voor Jezelf'; inzichtelijk en met veel praktijkvoorbeelden.

Sluit aan bij de cursus Psycho-educatie.

Voorbeeld
Groot Voorleesboek: De wereld van Oek en Poek
Groot Voorleesboek: De wereld van Oek en Poek

Groot voorleesboek voor kinderen van groep 1 tot 6. Er zijn 2 versies met 11 thema's voor groep 1-2-3 en 4-5-6: het huis, de tuin, de boerderij, droomland, een dagje weg, op reis, groot zijn, een heel jaar lang (zomer, lente en herfst, winter), spelen, huisdieren.

Dit boek vervangt de oude uitgeve van 11 kleine voorleesboekjes.

Uitvoering: grote, sterke 4 rings-map, ruim 200 bladzijden.

 

Voorbeeld
Een start met gevoelens deel 1
Een start met gevoelens deel 1

Deel 1 hoort bij het Groot Voorleesboek van 'De wereld van Oek en Poek'. Op een praktische en speelse manier helpt u uw kind zich beter te uiten op gevoelsvlak.
Er zijn twee Voorleesboeken met elk 11 thema's en ruim 200 bladzijden.

Bij een 'Start met gevoelens' hoort een boekje met uitleg samen met hulpmiddelen, als speelse oefening: losse kaarten om te sorteren, benoemen, herkennen. Er is als extra ook een Fotoboek met gezichtsuitdrukkingen te bestellen.

Deel 2 hoort bij 'Hoe ik denk en voel', deel 1
Deel 3 hoort bij 'Hoe ik denk en voel'  deel 2.

Voorbeeld
Verzamelmap
Verzamelmap
Deze 4 ringsmap is het begin van de begeleiding. Deze map wordt gevuld met de onderdelen van de methode die door de begeleider voor het kind, de jongere worden uitgekozen. Samen vormen alle thema's, werkbladen, aanvullingen, afspraken, een Handleiding voor Jezelf. Het groeit uit tot een persoonlijke gebruiksaanwijzing.
Praatboek 'Hoe ik ben'
Praatboek 'Hoe ik ben'
Doel: het kind helpen zijn plaats in de wereld te gaan zien, verschillen tussen mensen en de eigen relatie met anderen, kijken zonder oordeel. Thema's: Verschillen in uiterlijk van mensen, kapsels, kleding, e.d. Verschil in wat we doen: hobby's, vrije tijd. Verschil in hoe we iets doen: alleen of samen. Verschil in woning, cultuur, gewoonten, e.d. verschillen in smaak, wat we leuk vinden. Verschillen in geloof, enz.
Lees meerVoorbeeld
Werkboek 'Hoe ik ben'
Werkboek 'Hoe ik ben'
Horend bij het Praatboek voor verwerking en plaatsing in de Verzamelmap. Vorm: losbladig, eenzijdig bedrukt zodat de werkbladen apart kunnen worden aangeboden. Dit Praatboek met Werkboek is een noodzakelijke voorbereiding op Praatboek Hoe ik denk en voel Deel 1 met het Werkboek Hoe ik denk en voel Deel 1 (voor bo, sbo, vso)
Lees meer
Praatboek 'Hoe ik denk en voel' deel1
Praatboek 'Hoe ik denk en voel' deel1

Doel: Kinderen bekend maken met hoe hersenen globaal werken: prikkelverwerking. Kinderen laten ontdekken: ik heb mogelijkheden en beperkingen. Kinderen het systeem laten ervaren van denken, voelen en doen (Rationeel Emotieve Therapie). Kinderen gaan ervaren dat gevoelens nuttig zijn als signaal. Kinderen gaan ervaren dat ons denken en voelen als systeem praktische en werkzame oplossingen kan bieden. Kinderen gaan ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden. Kinderen gaan een meer realistisch zelfbeeld ontwikkelen.

Om praktisch te oefenen kunt u heel goed gebruiken:
de Minicontainer  en 'Een start met gevoelens' deel 2: zie verder in deze lijst.

Lees meerVoorbeeld
Werkboek 'Hoe ik denk en voel' deel1
Horend bij het Praatboek 1 voor verwerking en plaatsing in de Verzamelmap. Vorm: losbladig, eenzijdig bedrukt zodat de werkbladen apart kunnen worden aangeboden. Dit Praatboek 1 met Werkboek is een noodzakelijke voorbereiding op Kernboek Deel 1 met het Werkboek Deel 1 (voor bo, sbo, vso)

Om praktisch te oefenen kunt u heel goed gebruiken:
de Minicontainer en 'Een start met gevoelens' deel 2: zie verder in deze lijst.
Lees meer
Een start met gevoelens deel 2
Een start met gevoelens deel 2
Deel 2 hoort bij het Praatboek 'Hoe ik denk en voel', deel 1
Een start met gevoelens 2: een manier om kinderen te helpen zich te uiten. Op een praktische en speelse manier helpt u uw kind zich beter te uiten op gevoelsvlak. Hulpmiddelen als speelse oefening: losse kaarten om te sorteren, benoemen, herkennen. Er is als extra ook een Fotoboek met 108 gezichtsuitdrukkingen te bestellen en de minicontainer.
Voorbeeld
Mini container
Mini container

Praktisch en effectief hulpmiddel bij het thema Denken-Voelen-Doen: Helpende en niet-helpende gedachten onderscheiden, de keuze visueel maken, e.d. Met gebruiksaanwijzing voor bij het Praatboek en Werkboek 'Hoe ik denk en voel', zowel bij deel 1 als deel 2.
Leuk en effectief, 16 cm hoog, met opdruk, klepdeksel, wielen: een echte mini container voor elk kind thuis of in de klas!
Vanaf 11 exemplaren 10% korting.

Praatboek 'Hoe ik denk en voel' deel 2
Praatboek 'Hoe ik denk en voel' deel 2
Doel: Jongeren gaan ervaren dat ons denken als systeem praktische en werkzame oplossingen kan bieden. Jongeren gaan ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden. Jongeren gaan een meer realistisch zelfbeeld ontwikkelen.
Lees meerVoorbeeld
Werkboek '' Hoe ik denk en voel' deel 2
Horend bij het Praatboek 2 voor verwerking en plaatsing in de Verzamelmap. Vorm: losbladig, eenzijdig bedrukt zodat de werkbladen apart kunnen worden aangeboden. Dit Praatboek met Werkboek is een noodzakelijke voorbereiding op Kernboek Deel 2 met het Werkboek Deel 2 (voor vo)
Lees meer
Een start met gevoelens deel 3
Een start met gevoelens deel 3
'Een start met gevoelens' Deel 3 hoort bij het Praatboek 'Hoe ik denk en voel', deel 2.
Een boekje met hulpkaarten om kinderen te helpen zich te beter uiten. Hulpmiddelen als speelse oefening: losse kaarten om te sorteren, benoemen, herkennen. Er is als extra ook een Fotoboek met gezichtsuitdrukkingen te bestellen.
Er is als extra ook een Fotoboek met 108 gezichtsuitdrukkingen te bestellen en de minicontainer.
Kernboek Begeleiderboek Deel 1 voor Kinderen
Kernboek Begeleiderboek Deel 1 voor Kinderen
Bedoeld voor begeleiders. Thematisch boek waardoor situaties uit het dagelijks leven van kinderen kunnen worden besproken, mogelijkheden gezocht en keuzes worden gemaakt op basis van nuchter en logisch redeneren en het nut van anders handelen. Het boek biedt een oplossingsgerichte strategie op basis van de R.E.T. Thema's en taalgebruik geschikt voor kinderen van 8/9-13. Er is ook een Werkboek, voor het kind.
Voorbeeld
Kernboek Werkboek Deel 1 voor Kinderen
Kernboek Werkboek Deel 1 voor Kinderen
Thematisch boek waardoor situaties uit het dagelijks leven van kinderen kunnen worden besproken, mogelijkheden gezocht en keuzes worden gemaakt op basis van nuchter en logisch redeneren en het nut van anders handelen. Het boek biedt een oplossingsgerichte strategie op basis van de R.E.T. Thema's en taalgebruik geschikt voor kinderen vanaf 8/9 jaar tot 12/13. De gekozen thema's worden eruit gescheurd en in de Verzamelmap geplaatst. Er is ook een Begeleiderboek.
Het Kernboek volgt op 'Hoe ik denk en voel'.


Voorbeeld
Kernboek Begeleiderboek Deel 2 voor Jongeren
Kernboek Begeleiderboek Deel 2 voor Jongeren
Thematisch boek waardoor situaties uit het dagelijks leven van kinderen kunnen worden besproken, mogelijkheden gezocht en keuzes worden gemaakt op basis van nuchter en logisch redeneren en het nut van anders handelen. Het boek biedt een oplossingsgerichte strategie op basis van de R.E.T. Thema's en taalgebruik geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar tot...
Voorbeeld
Kernboek Werkboek Deel 2 voor Jongeren
Kernboek Werkboek Deel 2 voor Jongeren

Thematisch boek waardoor situaties uit het dagelijks leven van kinderen kunnen worden besproken, mogelijkheden gezocht en keuzes worden gemaakt op basis van nuchter en logisch redeneren en het nut van anders handelen. Het boek biedt een oplossingsgerichte strategie. Geschikt vanaf 12/13 jaar tot 18. De gekozen thema's worden eruit gescheurd en in de Verzamelmap geplaatst. Er is ook een Begeleiderboek.
Het Kernboek volgt op 'Hoe ik denk en voel'.

Voorbeeld
Brugklaskatern
Brugklaskatern
Vorm: katern/boekje
Doel: de brugklasleerling te helpen om te gaan met de grote veranderingen die plaatsvinden bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Er komen praktische situaties aan de orde. Tevens wordt ingegaan op wat de grote overgang voor de persoon in kwestie betekent. Het katern is heel geschikt voor kinderen met ASS en onzekerheid over de overstap naar een nieuwe school om individueel  te gebruiken.
Het Brugklaskatern wordt veel gebruikt op Praktijkscholen en LWOO. Dan wordt het in groepsverband gebruikt.
 
Lees meerVoorbeeld
Hersenen in bedrijf (Hersenkatern)
Hersenen in bedrijf (Hersenkatern)
De werking van onze hersenen, processen, denken en geheugen, prikkelverwerking, problemen in de prikkelverwerking en de gevolgen: denken, voelen en gedrag, aanleg, biologisch verschillen tussen hersenen, e.d.
 
Voorbeeld
Rugzakkatern
Rugzakkatern
Een beperkt aantal thema's voor leerlingen in de brugklas die meer inzicht in zichzelf nodig hebben. Thema's die het nut verklaren van bv. school en huiswerk komen aan de orde. Voor zorgleerlingen (lgf) is Kernboek Deel 2 beter geschikt vanwege het veel uitgebreider aanbod van thema's, zoals puberteit, hygiëne, e.d.
Lees meerVoorbeeld
Lessenserie 'Een andere wereld'
Lessenserie 'Een andere wereld'
Vorm: CD met lessenserie met Powerpoint presentatie en Werkboekje voor basisschool (1) en voortgezet onderwijs (2) Thema's: Hoe het komt dat mensen verschillend zijn, hersenwerking, prikkelverwerking, talenten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare beperkingen, omgaan met beperkingen, het nut van verschillend zijn, e.d. Doel: uitleg van 'anders zijn' in brede zin tot en met merkbare beperkingen in de omgang. Bedoeld om in een groep te bespreken, in de klas of individueel. Het is een basis om individueel verder op in te gaan m.b.t. ASS, ADD, ADHD, NLD, met de Praatboeken, het Kernboek en het Hersenkatern.
Voorbeeld
Uitgaven in A3 formaat
Verzamelmap A3 formaat: 4 ringsband, liggend model, geschikt voor alle vergrote uitgaven. 
Veel van onze uitgaven zijn leverbaar in A3 formaat, voor leerlingen met dyslexie en slechtziendheid.  Zie bij 'Bestellen'.
Psycho-educatie bij personen met Autisme Spectrum Stoornissen
	Psycho-educatie bij personen met Autisme Spectrum Stoornissen
Vorm: boek. In deze uitgave worden de praktische mogelijkheden van psycho-educatieve begeleiding bij ASS uitgelegd. Het zelfbeeld staat centraal en hoe dit in positieve zin is te beïvloeden. Het specifieke van gesprekbegeleiding wordt in dit boek behandeld. Het geeft handvatten aan beginnende en meer ervaren begeleiders. Dit boek geeft een vernieuwende visie op begeleiding via psycho-educatie.
Jan Schrurs is de auteur. Hij geeft les aan Fontys Hogescholen op de gespecialiseerde cursussen over Autisme en de Masteropleiding. Daar is dit boek verplichte literatuur.
Voorbeeld