Brugklaskatern

Voor wie?
Dit katern is ontwikkeld voor gebruik in de brugklas. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is vaak moeilijk voor kinderen. In groep 8 is de omgeving veilig en vertrouwd. Op een nieuwe school verandert alles: lokalen, docenten, lessen, tijden, enz. Dat vraagt grote aanpassingen. Alle kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur. Het helpt hen dat er aandacht wordt geschonken aan een soepele overgang op hun nieuwe school. Het Brugklaskatern geeft de mogelijkheid belangrijke zaken te bespreken, waardoor opnieuw duidelijkheid, overzichtelijkheid, voorspelbaarheid en daardoor veiligheid wordt verkregen. Het gaat daarbij vooral om de organisatorische aspecten, nut van leren en huiswerk maken. Ook worden er mogelijkheden gegeven hoe hulp gevraagd kan worden en bij wie. Het geeft een aantal hulpmiddelen daarbij, b.v. een ABC-werkblad als middel voor  zelfreflectie.

Gebruik
Het Brugklas katern kan klassikaal of in groepjes worden gebruikt in bv. LWOO-afdelingen en Praktijkscholen. Daarnaast kan het op de basisschool individueel worden gebruikt door bv. de ambulant begeleider om een kind voor te bereiden op de lastige overstap naar het voortgezet onderwijs. De tekst en inhoud is afgestemd op leerlingen van rond de 12 jaar.

Het is nuttig dat de mentor of leraar kennis heeft genomen van de achtergronden van de aanpak zoals de Handleiding voor Jezelf die biedt. Het Begeleiderboek van de Handleiding voor Jezelf voorziet in de nodige achtergrondinformatie om de begeleiding adequaat en effectief te laten verlopen. In het Begeleiderboek wordt uitgelegd wat psycho-educatie is en wat in het bijzonder de achtergronden en rode draad van de methode is. Een goede voorbereiding biedt het boek 'Psycho-educatie aan personen met autisme spectrum stoornissen', door Jan Schrurs. Het Brugklaskatern kan heel goed worden gebruikt voor leerlingen die meer zorg nodig hebben. Dat gebeurt dan als onderdeel van de methode Handleiding voor Jezelf. Dit katern kan echter ook goed in gewone brugklassen worden gebruikt, bv. in de mentoruren.

De uitgaven van VIA zijn doorlopend in ontwikkeling en volgen de actualiteit. Er worden door ons regelmatig vernieuwingen doorgevoerd, zowel wat betreft de inhoud als de lay-out van de uitgaven.

Er is een vergrootte versie beschikbaar op A3 formaat voor personen met dyslexie of een visuele beperking.
Ga terug